Aktuelt

Innleveringsfrist tidsskriftet Kraftverk 56 og billedkatalogen Kraftverk NO 7

Skriver du dikt eller prosatekster som du ønsker å få vurdert av en profesjonell redaksjon? Har du lyst å se teksten din på trykk?
Eller arbeider du kanskje innen visuelle uttrykk? Maler, syr, tegner eller lager skulpturer? Ønsker du å få arbeidene dine vurdert av profesjonelle kunstnere og presentert i en katalog?

Tidsskriftet Kraftverk 56 og billedkatalogen Kraftverk NO 7 utgis i en samleutgave i november 2017. Samleutgaven vil ha TILHØRIGHET som tema og utgivelsen vil også inneholde bestilte artikler omkring begrepet TILHØRIGHET.

Frist for innlevering av tekster til tidsskriftet Kraftverk nr. 56 er 8. mai.
Frist for innlevering av foto til billedkatalogen Kraftverk NO 7 er 15. mai.

Vi ønsker oss tekster som på et eller annet vis berører temaet TILHØRIGHET. Dikt og prosatekster, eller artikler og essayistiske tekster. Vi ønsker oss også foto av maleri, tegninger og objekter som uttrykker temaet TILHØRIGHET.

OBS! Det er ikke et krav om at at bidrag som sendes inn skal ha TILHØRIGHET som tema. Tilbudet gjelder de som har glede av utfordringen.

Her er informasjonen du trenger:

Her kan du lese om den forrige samleutgaven, som kom i 2015:
http://kkph.no/journal/tidsskriftet-kraftverk-52-billedkatalogen-no-6/

Illustrasjonsfoto: Månelyst av Helene Larsen

Nyhetsarkiv