Hva skjer?

Om litteratur

Skrivekurs

Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) arrangerer både nettbaserte og «live» skrivekurs ledet av profesjonelle forfattere.Følg med på nettsidene eller meld deg på KKPH sin distribusjonsliste ved å sende en epost til: kkph@bergen.kommune.no

Tidsskriftet Kraftverk

Kraftverk er en dikt- og kortprosasamling som kommer ut to ganger i året, en nettutgave og en papirutgave. Tidsskriftet vil gi stemme til uetablerte skrivere som er eller har vært psykisk syke, og som ønsker å uttrykke seg i et skjønnlitterært språk

Alle uetablerte skrivere som definerer seg inn i målgruppen kan levere tekster til vurdering for utgivelse i Kraftverk. Tekstene skal ikke ha vært publisert offentlig tidligere, hverken trykt eller digitalt.

Kraftverk mottar mellom 150 og 200 tekster til hver utgivelse, og rundt 30 av disse blir antatt og publisert.

Tekstene vurderes av redaktør Fanny Holmin, og en redaksjon som består av skribentene og forfatterne Henning Bergsvåg, Mariann Dalen Husveg, Torfinn Langelid, Randi Magnussen og Gunnar Staalesen.

Hver utgivelse av Kraftverk feires med et åpent lanseringsarrangement. Der deltar skrivere med opplesing, foredragsholdere om ulike litterære tema, og gjesteartister.

 

Siste utgivelse: Kraftverk 55 nettutgave

Utgitt mai 2017
25 skrivere – 5 debutanter
38 tekster: 29 dikt, 6 prosatekster og 3 aforismer

Skrivere i dette nummer: Eldrid Andestad (debutant), Alexander Arctander, Eirin Dahl, Silje Engbråten-Skjønstad (debutant), Alf Kjetil Flatøy, Gunhild Hofstad, Runa Adelsten Jensen, Rolf Johnson, Knut-Martin Karlsen (debutant), Stine King, Vidar Kolås, Nina C. Krogh, Vanja Kvam, Grethe Larsen, Helene Larsen, Vegard Sandnes Larsen (debutant), Terje Leifson, Åshild Litleskare, Ole Pust, Lindusen Opskar, RR, Vigdis A. Taule, Edward Velure, Turid Vik (debutant) og Elisabeth Marie Vinnes Aag.

Essay: Ruth Lillegraven
Redaktør: Fanny Holmin
Design: Ian Holcroft

Les mer

Hvordan sende inn tekster

Hva skjer med teksten din?

Vi er alltid glad for å komme i kontakt med nye skrivere og tar gjerne i mot dikt og prosa av uetablerte skrivere til vurdering.

Redaksjonen til Kraftverk har møter i forbindelse med hver utgave, der innsendte bidrag vurderes. Mange skrivere får tilbakemeldinger med endrings- eller utviklingsforslag til tekstene sine. Det er et formål for tidsskriftet å være i prosess og dialog med skriverne i arbeidet med tekster i forkant av mulig utgivelse.

Redaksjonen har ikke kapasitet til å gi tilbakemelding på alle tekster like grundig, men gjør et utvalg basert på litterære kvaliteter og skjønn. Men alle skrivere får svar når redaksjonsarbeidet er avsluttet.

I prinsippet skal ikke tekstene ha vært publisert tidligere. Det vil si at det ikke er ønskelig å motta tekster som har vært publisert skriftlig i bøker, aviser eller tidsskrifter. Heller ikke i digital form som på blogger eller andre nettsteder. Orienter oss eller kontakt oss gjerne i tvilstilfeller.

Målgruppe

Målgruppen for skrivetilbudet er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du  sender tekster til redaksjonell vurdering,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte redaksjonsmedlemmer har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Hvor sender du tekstene?

Tekster kan med fordel sendes inn som e-post:
kraftverk@bergen.kommune.no

NB! Husk å oppgi kontaktopplysninger som adresse, e-post og telefon.
Skriv noen linjer om deg selv dersom du ønsker det.

Innsending i brevs form skal helst ha maskinskrevet tekst.
Send pr. post eller lever i resepsjonen på Bergenhus og Årstad kulturkontor.
Merk konvolutten med Kraftverk-adressen:

Postadresse
Kraftverk, ved Redaktør
Bergenhus og Årstad kulturkontor
Neumannsgate 1
5015 Bergen

Telefon +47 957 75 332


Når får du svar?

Det settes en frist for innsendelse av tekster for hver utgave. Frist annonseres på våre sider under aktuelt. Et par uker etter fristen avholdes redaksjonsmøter. I tiden etter møtene får skriverne tilbakemelding. Det kan gå noen uker dersom det er stort arbeidspress i redaksjonen.

Redaktør

Fanny Holmin.

Redaksjonsmedlemmer

Henning Bergsvåg, Mariann Dalen Husveg, Torfinn Langelid, Randi Magnussen og Gunnar Staalesen.

Kontakt oss gjerne på e-post: kraftverk@bergen.kommune.no om du har spørsmål!

Bestill tidsskriftet Kraftverk

  • Pris Kraftverk 54 papirutgave: kr. 100,-
  • Pris Kraftverk papirutgaver  21- 52: kr. 79,- (Jubileumsutgaver og spesialutgaver med billedkatalog kan ha egen pris)
  • Pris Kraftverk papirutgaver 1- 20: kr. 50,- (Noen utgaver er utsolgt)
  • Skriv inn hvilket/hvilke nummer du bestiller og antall i bestillingsfeltet
  • Oversikten over utgivelsene finner du på Tidsskrift arkiv
  • Papirutgaver er til salgs, mens nettutgaver ligger fritt tilgjengelige på nettsiden