Hva skjer?

Om visuelle uttrykk

Kurs

KKPH arrangerer kurs med profesjonelle kunstnere innen visuelle uttrykk, slik som tegning, maleri, stofftrykk, søm og redesign samt ulike grafiske teknikker som silketrykk og dyptrykk.

Deltagerne undervises i mindre grupper, i kunstnernes verksteder og i kommunale kulturlokaler tilrettelagt for kursets formål.

KKPH støtter også kurs med profesjonelle kunstnere/utøvere som kursholdere, tilrettelagt på kommunale aktivitetshus for målgruppen.

Våre kurs finner du på siden kurs/aktivitet.

 

 

Billedkatalogen Kraftverk

Hvert andre år utgir vi billedkatalogen Kraftverk. En redaksjon av fagpersoner og kunstnere står for utvelgelsen av foto av de ulike innsendte bidragene.

Bidragsyterne er som regel selvlært, men har års erfaring i å utforme uttrykket sitt, noen har også kunstfaglig bakgrunn.

Bidragene blir formidlet via aktivitetshus, slik som f.eks. Fredheim kurs- og aktivitetshus, Amalie Skrams hus og Vågsbunnen fellesatelier i Bergen samt 31B i Oslo med flere, eller direkte fra deltagerne selv.

KKPH ønsker å synliggjøre bidragsyternes talent og kreative evner, samt den kraft og skaperevne som finnes i hvert enkelt menneske, uavhengig av bakgrunn og livserfaring.

Billedkatalogene inneholder også artikler fra fagpersoner innen kunst og psykisk helse.

Bestill billedkataloger

Siste utgivelse

Innsendelse av bidrag til billedkatalogen

Billedkatalogen Kraftverk utgis annethvert år, i en trykt felles utgivelse med tidsskriftet Kraftverk. Det settes en frist for innsendelse av bidrag til hver utgivelse. Frist annonseres på sidene våre under aktuelt.

Foto av innsendte bilder/objekter og tekster vurderes av 2 uavhengige redaksjoner bestående av redaksjonsmedlemmer med erfaringskunnskap samt profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter.

Til billedkatalogen ønsker vi oss foto av ulike uttrykk innen for eksempel maleri, skulptur, keramikk, tekstil, metall, grafikk, tegning m. m laget av nåværende eller tidligere psykisk syke. Kunst, kultur og psykisk helse ønsker å synliggjøre bidragsyternes evner og talent, uavhengig av bakgrunn og livserfaring.

Målgruppen for billedkatalogtilbudet er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du sender inn bidrag,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte redaksjonsmedlemmer har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Hvordan ta bilde av verkene

Foto som tas av objektene skal gjengis på papir i den trykte billedkatalogen og bør derfor tas av en profesjonell fotograf, eventuelt av en som er vant til å ta foto av objekter.Dette må arrangeres eventuelt bekostes av bidragsyter/innsender selv.

Bildene må ha høy oppløsning og være så store som mulig: helst 2400 x 3500 piksels (størst innstilling på kamera gir best oppløsning). Det er viktig at foto av objekter som for eksempel keramikk eller skulptur tas mot en hvit bakgrunn. Tar man foto av et maleri så er det viktig at hele bildet er med – at man ikke bare tar et utsnitt. Bildene blir ofte bedre hvis de tas uten blits (gjelder ikke hvis det er profesjonelle fotografer som tar bildene)

Ikke komprimer ned bildene – send dem elektronisk så store som mulig via Wetransfer, eller brenn dem over på CD-plate eller DVD. Designer tar imot de fleste formater, slik som: TIFF, PSD, EPS. Designer tar også imot JEPG eller PDF.

Hjelp til fotografering av verk

Personer som ikke selv har anledning til å få avbildet sine objekter, og som ønsker å få sine arbeider vurdert til katalogen, kan ta kontakt med Eli Veim ved Amalie Skrams hus på tlf. 55 31 10 30 for eventuell avlevering av objekter til avfotografering.

Bor du i Bergensområde uten mulighet til å få tatt foto av arbeidene dine?
Skriv til oss på kkph@bergen.kommune.no så skal vi prøve å hjelpe deg.

Følgeskriv

Sammen med bildene må du fylle ut og legge ved et følgeskjema (last ned).

På følgeskjemaet blir du bedt om å oppgi størrelse (lengde/bredde på maleri + høyde på skulptur/ keramikk), materiale (for eksempel olje, akryl, akvarell vedrørende bilder eller leire, porselen, pappmasjé vedrørende skulpturer) produksjonsår, eventuell tittel på bilde eller skulptur (så sant der er satt tittel) samt utøver (den som har laget bilde/skulpturen/objektet) for hvert bilde som oversendes. Her skriver du også om du ønsker å signere foto med fullt navn, initialer eller pseudonym.

Ansatte, eventuelt pårørende som sender inn bidrag på vegne av andre er ansvarlig for å avklare med utøver i forkant hvorvidt vedkommende selv ønsker å sende bidrag til redaksjonen, og hvorvidt utøver ønsker å stå fram med fullt navn ev. initialer eller pseudonym.

NB! Maks 10 foto fra hver aktør.

Hvor sender du bildene?

Bilder med vedlagt følgeskriv sendes pr.post til:

Bergen kommune
Bergenhus og Årstad kulturkontor
v/ rådgiver Livelin Remme
Neumanns gate 1
5015 Bergen.

Elektronisk via: www.wetransfer.com til kkph@bergen.kommune.no

Eller leveres i resepsjonen på Bergenhus og Årstad kulturkontor i Neumannsgate 1. 3 etasje merket med billedkatalogen Kraftverk og rådgiver Livelin Remme.

Vi forbeholder oss retten til å nytte foto av antatte bidrag i forbindelse med informasjon om Kunst, kultur og psykisk helse, på nettsidene www.kkph.no og i trykt materiell, også ved eventuell utstilling/nettlansering av billedkatalogen.

Dog understrekes det at produksjon, kopiering eller benyttelse av foto i forbindelse med opptrykk utover dette ikke skal forekomme uten avtale med bidragsyter.

Spørsmål? Kontakt: livelin.remme@bergen.kommune.no

nettgalleri

Hvordan søke utstillingsplass i KKPH nettgalleri?

KKPH nettgalleri er et galleri som driftes av Kunst, kultur og psykisk helse ved Bergenhus og Årstad kulturkontor i Bergen kommune.

Plan for Kunst, kultur og psykisk helse presiserer at målgruppen, mennesker med psykiske helseplager skal tilbys opplevelser, mulighet for egenaktivitet og synliggjøring av egne arbeider innen ulike kunstarter. KKPH nettgalleri skal synliggjøre utøvernes arbeider innen ulike visuelle uttrykk.

Målgruppen for nettgalleritilbudet er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du søker om utstillingsplass, har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kuratorer har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Antall årlige utstillinger vil variere, alt etter hvorvidt det legges opp til separatutstillinger eller fellesutstillinger i samarbeid med andre aktører innen feltet kunst/kultur og psykisk helse.

Åpningstider: KKPH nettgalleri er åpnet døgnet rundt, hele året, så sant verdensveven virker.

I utgangspunktet vil hver hovedutstilling bli liggende i 2 til 3 måneder. Når nye utstillinger lanseres vil tidligere utstillinger fremdeles være tilgjengelige for visning via arkiv over tidligere utstillinger.

Ønsker du å søke om utstillingsplass? Les her om hvordan du søker.

Vi mottar søknader fortløpende. Med søknaden sender du bilder av aktuelle arbeider, og en kort tekst der du sier litt om deg selv og arbeidene dine.

kanin

Bestill billedekatalogen Kraftverk og Stemmer fra Sandviken

Pris kr. 100,-  pr. billedkatalog NO 1 til og med NO 3.
Pris kr. 150,- pr. samleutgivelse tidsskrift/billedkatalog  40/NO 4, 47/NO 5 og  52/NO 6.
Pris kr. 200,- for jubileumsutgivelsen Stemmer fra Sandviken
Pris kr. 200 for samleutgivelsen tidsskriftet Kraftverk nr. 56/Billedkatalogen NO 7, 2017