Slider 2 Slider 2
Velkommen til lansering av nettutgaven Kraftverk 59 og nettutstillingen Luftballonger, på Bergen bibliotek, torsdag 9. mai klokka 19.
Slide 3 Slide 3
Nå kan du lese KRAFTVERK 59, vår flunkende nye nettutgave!
Slide 4 Slide 4
Nettutstillingen LUFTBALLONGER lanseres snart her!
Slider 1 Slider 1
Utstilling i nettgalleriet: Ekspresjonistiske fortellinger. Av Rodrigo Concepcion Melches.
Slide 5 Slide 5
Podcast: Lytt til panelsamtale med redaksjonen for tidsskriftet Kraftverk og gjester.

Hva skjer?

Om deltagelse i Kunst kultur og psykisk helse sine tilbud

Målgruppe

Målgruppen for Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) sine tilbud er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelse er selvdefinerende. Det betyr at om du melder deg på kurs, sender bidrag til redaksjonell vurdering eller søker utstillingsplass i KKPH nettgalleri, så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kursholdere/instruktører har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev? Send e-post til: kkph@bergen.kommune.no. Du vil da motta informasjon fra Kunst, kultur og psykisk helse, fra aktivitetshus i Bergen kommune og våre samarbeidspartnere. All informasjon sendes som blindkopi, det vil si at din epostadresse kun er synlig for oss som avsender.

Har du en god ide?

Vi er stadig på jakt etter nye idéer til kurs og workshops vi kan holde, kursholdere vi kan hyre eller arrangementer vi kan ha.

Har du en god idé eller et forslag til kurs du kunne tenke deg å gå på?
Eller bare et forslag til hvordan vi kan bli bedre?
Send det til oss! Kanskje er det flere som har lyst til det samme.

Send forslaget ditt på e-post til: kkph@bergen.kommune.no

 

idebank

Aktivitetshus

Kommunale aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager i Bergen

Den kulturelle lykkepillen

Kunst, kultur og psykisk helse er arrangør av Den kulturelle lykkepillen. Vi tilbyr et mangfoldig kulturprogram til aktivitetshus og tilrettelagte møteplasser for mennesker med psykiske helseplager. Vi arrangerer jevnlig kurs, konserter eller forestillinger på treffstedene. Tilbudet innen DKL retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor aktivitetshusene.

Enklere tilgjengelighet til kunst- og kulturrelaterte aktiviteter kan bidra til økt deltakelse og kanskje også opplevelse av økt livskvalitet. Kunstmøter kan være bevissthetsskapende, all den tid kunsten gjenspeiler reelle menneskelige erfaringer. En kan si at disse erfaringene langt på vei utgjør kunsten. Og dette kan forstås som folkehelsearbeid, i vid forstand. https://kkph.no/omoss/