Aktuelt

Innleveringsfrist Kraftverk Musikk: MU4

Lager du musikk? Ønsker du å få den vurdert av en musikkredaksjon og eventuelt presentert på våre nettsider?

Frist for innlevering av musikkbidrag til MU4 er 1. november 2014.

Hvordan sende inn musikk?

Nyhetsarkiv