Invitasjon – skriv om ditt møte med Sandviken sykehus

Invitasjon – skriv om ditt møte med Sandviken sykehus

Invitasjon – skriv om ditt møte med Sandviken sykehus 404 409 kkph

NY FRIST: MANDAG 4. APRIL.
Har du vært innlagt, eller er pårørende til en som har vært innlagt ved Sandviken sykehus? Kunne du tenke deg å skrive noe som bygger på dine erfaringer fra sykehuset?

Psykiatrisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, tidligere Sandviken sykehus, er 125 år i 2016. Sandviken ønsker å markere dette i en trykt utgivelse med historier fra sykehusmiljøet, fra nåværende og tidligere pasienter og pårørende. Målet er å vise et bredt spekter av brukernes erfaringer fra møter med sykehuset og det søkes derfor etter tekster og fortellinger i ulik form, slik som f.eks. artikler og dagboksnotater, men gjerne også skjønnlitterære fortellinger i form av dikt, kortprosa eller essay. Det er ikke bare erfaringen i seg selv som er viktig, men hvordan den bearbeides i skriftlig form.

I 1991 markerte Sandviken sykehus 100 års drift blant annet med utgivelsen:
Frå sindsygeasyl til psykiatrisk sykehus, Neevengården – Sandviken sykehus 1891 – 1991
Utgivelsen inneholdt 35 fagtekster og en brukerstemme.

Denne gang, ved 125 års markeringen, vil der kun være noen få fagtekster. Hovedfokus er brukernes historier og deres erfaringer. Sykehuset ønsker en utgivelse som synliggjør bredde og mangfold, en antologi med et stort spenn i tekster. Fortellinger fra akuttinnleggelse, om kort- og langtidsopphold, fra nåværende og tidligere pasienter og pårørende.

Institusjoner som Sandviken sykehus er i en særstilling innen helseomsorgen idet at det kan benyttes tvang ved innleggelser. En kan, innen psykiske helsevern, som et av få steder innen behandling, bli innlagt mot sin vilje. Hvordan påvirker det pasienter og pårørende? Oppleves tvang kun som frihetsberøvelse eller kan det også, i ettertid, sees på som starten på hjelp og en ny begynnelse?

Kanskje kan denne utgivelsen gi stemme til pasienter og pårørende som ikke ellers ville kommet fram i offentligheten? En unik mulighet til å synliggjøre flere brukerstemmer samlet? Erfaringskunnskap kontra fagkunnskap, på godt og vondt.

NY FRIST! Frist for innlevering av tekster er mandag 4. april 2016.

Bidrag sendes på e-post til: kkph@bergen.kommune.no
Tekst må ikke overskride 1000 ord.
NB! Husk å oppgi kontaktopplysninger som adresse, e-post og telefon.

Vi er oppmerksom på at innleggelse berører svært private hendelser og presiserer at det er opp til eventuelle bidragsytere hvorvidt de vil signere anonymt eller med fullt navn.

Forfatter Henning Bergsvåg har sagt ja til å være redaktør for utgivelsen, som er et samarbeid mellom Kunst, kultur og psykisk helse og Psykiatrisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. KKPH, ved rådgiver Livelin Remme, er ansvarlig for utgivelsen i samarbeid med Kristin Bovim, Klinikkdirektør psykiatrisk klinikk. De inngår begge i utgivelsens redaksjonsråd i tillegg til forfatter Henning Bergsvåg, Linn Kornerud og Ole-Jacob Vindedal. Alle innsendte tekster vil bli grundig lest av redaktør og redaksjonsråd. Vi kan ikke garantere at alle innsendte bidrag kommer med i utgivelsen, men vi kan garantere at alt blir lest og at alle som sender inn får en tilbakemelding.

Vi vurderer, om ressursene strekker til, å intervjue pasienter/pårørende hvis noen foretrekker å bli intervjuet framfor å skrive selv. Send en epost til kkph@bergen.kommune.no om det er aktuelt.

Lykke til med skrivingen, ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på!

Personvern innstillinger

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler