Logo Bergen kommune

Kraftverk 29

Utgitt mars 2009
19 skrivere, 35 tekster

Susanne Albertine Davidsen, Harald Juul, Turid-Alice Berg Andersen, Einar Sagen, Johanne Magnus, Alf Kjetil Flatøy, Harald Handegard, Ida T. Bakken, Åse Flatøy, Gunnar Færevaag, Kristin Bergan, Anne Elisabeth Ljunggren, Rolf Johnsen, Malene Gulli Spilde, Gunhild Hofstad, Lars Voss Sørhus, Heidi Fuglestad, Anne Grethe Løset, Elisabeth Fougner

Essay av Randi Magnussen
Redaktør: Rolf Enger
Design: Ian Holcroft