Logo Bergen kommune

Kraftverk 43

Utgitt september 2012
32 tekster av 12 skrivere – 1 debutant
28 dikt og 4 prosatekster

Skrivere i dette nummer:
Alf Kjetil Flatøy, Ingalis, Irene Anderssen, Johanne Magnus, Lisbeth Sunde, Alexander Bertin, Trond Lundemo, Simen Kjærsdalen, Marja T Mathisen, Hege Grimstad, Helene Larsen og Nina C Krogh.

Essay: Ingri Lønnebotn
Redaktør: Annette Mattsson
Design: Ian Holcroft