Logo Bergen kommune

Kraftverk 51

Utgitt april 2015
32 tekster: 25 dikt, 5 prosatekster og 2 noveller

Skrivere i dette nummer:
AKF, Kirsten Bøe, Jonas Fabel, Ann Kristin Fjellby (debutant), Susanne Fæhn, Mai Britt Hausland (debutant), Runa Adelsten Jensen, Hilde Johansen, Asfrid Karlsen (debutant), Stine King, Vidar Kolås, Nina C. Krogh, Grethe Larsen, Helene Larsen, Terje Leifson, Wenche Liljedal (debutant), Lindusen, Christina Maria Lykke (debutant), Marie Sæther (debutant), Vigdis A. Taule (debutant), Magrethe Toft (debutant), Solveig Villung (debutant), Jan Villåsen.

Essay: Aina Basso
Redaktør: Fanny Holmin
Design: Ian Holcroft