Logo Bergen kommune

Kraftverk 53

Utgitt april 2016
17 skrivere
30 tekster: 25 dikt, 4 prosatekster og 1 novelle

Skrivere i dette nummer: Gunnar Buer, Eirin Dahl, AKF, Runa Adelsten Jensen, Stine King, Vidar Kolås, Nina C. Krogh, Grethe Larsen, Helene Larsen, Terje Leifson, Wenche Liljedal, Lindusen, Åshild Litleskare (debutant), Mona Skjeklesæther Pettersen (debutant), Vigdis A. Taule, Magrethe Toft, Daniel Vagstad.

Essay: Frode Nyeng
Redaktør: Fanny Holmin
Design: Ian Holcroft