Logo Bergen kommune
Hva skjer?
Keramikkurs nybegynner
Hva er Tankerom?

Tankerom: Kurs innen ulike kunstarter
Kunne du tenke deg å gå på kurs hos en musiker eller en kunstner i en periode? Arbeide sammen med andre i et musikkstudio eller atelier?

Tankerom tilbyr kurs med profesjonelle utøvere innen ulike teknikker og uttrykk. Her arbeider og undervises deltakerne i mindre grupper i utøvers verksted/studio eller andre egnede lokaler.

Ideen bak Tankerom er at mennesker i målgruppen skal få tilbud om å arbeide med egne arbeider under veiledning av profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter. Undervisningen foregår enten i utøvers verksted/studio eller andre egnede lokaler som gir god praktisk tilrettelegging.

Målgruppen for kursene er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du  melder deg på våre kurs,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kursholdere/instruktører har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Kursene går over 2 til 5 timer, 1 gang i uken, over 4 til 8 uker. Kursavgift varierer. Materialkostnader kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding
Kurs annonseres på Bergen kommune.no/hvaskjer/tema/kulturprogram , på KKPH Aktuelt og på Facebook når kursene aktiveres for påmelding. 

Hvert kurs har lenke til påmelding/betaling. Du betaler over nett samtidig som du melder deg på kurs.

Ønsker du å motta informasjon om tilbud direkte til din epost?

Informasjon sendes som blindkopi, det vil si at din e-postadresse kun er synlig for oss som avsender. 

Vi sender med ujevne mellomrom ut informasjon om kurs, aktiviteter og frister fra Kunst, kultur og psykisk helse og fra våre samarbeidspartnere.

Send eventuelt en epost til: kkph@bergen.kommune.no, merk emnefeltet med: Ønsker å stå på distribusjonsliste eller klikk direkte på lenken her: distribusjonsliste

 

Deltakeravtalen

Deltakeravtale for kurs og aktiviteter
i regi av Kunst, kultur og psykisk helse.

Det er mange ulike mennesker som deltar på kurs og aktiviteter i regi av KKPH. For at aktivitetene skal fungere best mulig for alle, har vi satt opp en avtale med noen forventninger og plikter til dere som deltakere og oss som arrangør. Når du melder deg på aktiviteter i regi av KKPH blir du bedt om å bekrefte at du godkjenner denne deltakeravtalen.

Det er fint om du som deltaker kan jobbe selvstendig, men – du vil kanskje møte mennesker som er på et annet faglig nivå enn du selv. Det er derfor viktig å vise hensyn og respektere hverandres ståsted.

Målgruppen for kurs og aktiviteter i regi av KKPH er mennesker med psykiske helseplager. Melder du deg på aktiviteter i regi av KKPH har du selv definert deg inn i målgruppen. Vær oppmerksom på at vi som arrangør forbeholder oss muligheten til å informere kursholder/aktivitetsleder om særlige forhold du som deltaker velger å opplyse oss om. Arrangør og kursholdere/instruktører signerer taushetserklæring og har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Ved kursavvikling kan opphold forekomme, jfr. sykdom og uforutsette omstendigheter. Vi tar derfor forbehold om endringer i program.

Din erfaring på våre kurs og aktiviteter er viktig for oss. Send oss gjerne tilbakemeldinger på kursinnhold og gjennomføring til arrangør, underveis eller etter endt kurs.

Hva du som deltaker plikter å gjøre deg kjent med:

  • Jeg er innforstått med bindende påmelding og forplikter meg til å følge kurs/aktivitet, møte til avtalt tid, samt delta og engasjere meg i aktivitetens innhold.
  • Jeg skal gi beskjed til aktivitetsleder, senest samme dag, ved sykdom eller uforutsett fravær
  • Jeg er kjent med at jeg ikke kan låne utstyr med hjem, eller ta ut kursmateriell ved fravær
  • Jeg er innforstått med at kurs/aktivitet er rusfrie, og forplikter meg til ikke å innta alkohol eller andre rusmidler i sammenheng med kurs- og aktivitetsavvikling
  • Jeg er innforstått med at sykdom ikke er tema for samtale i kurs/aktiviteter, og at jeg som deltakerne forplikter meg til ikke å bruke av aktivitetsleder eller andre deltakeres tid til fokus på egen sykdom.

Vi gjør oppmerksom på at aktivitetsleder har anledning til å bortvise en deltager fra aktiviteten om avtalen brytes.

 

Hva du kan forvente av oss:

  • Å møte kursholdere/aktivitetsledere som er profesjonelle utøvere/fagarbeidere innen ulike kunstarter (litteratur, visuelle uttrykk, musikk, scenekunst), og at fokus på kurs/aktiviteter er ulike oppgaver innen kunstneriske uttrykk og deltakerne evner, ikke deltakernes sykdom.
  • Våre kurs er som regel introduksjonskurs, som ikke krever forhåndskunnskaper. Deltakerne får en innføring i det aktuelle uttrykket og en bør regne med noen feilskjær før en blir fornøyd. Det er kursholders ansvar å veilede, men det er viktig å huske at det vanligvis tar tid å tilegne seg ny kunnskap og nye teknikker, og det tar tid å iverksette kunnskap til praktiske oppgaver og ferdig uttrykk.
  • På kurs i regi av KKPH har kursholder ansvar for ro og orden slik at deltakerne får ro til konsentrasjon og til å fokusere på arbeidet og oppgavene. Opplever en som deltaker noe ubehagelig så ta det opp med kursholder/aktivitetsleder, eventuelt be om en samtale i en pause. Private telefonsamtaler etc. tas i pauser, eventult går en ut av lokalet av hensyn til andre deltagere. Alle aktiviteter er røykfrie. 
  • Det vil ikke bli tatt foto av deg uten din tillatelse, og ingen foto/film/musikk publiseres på nett uten skriftlig tillatelse fra dem det gjelder. Dette innebærer også at det ikke kan tas bilder av andre deltakere uten tillatelse fra dem.

 

Historikk

Tankerom startet på initiativ fra Kunst, kultur og psykisk helse som et prøveprosjekt i samarbeid med NAV og ALF i 2008. Samarbeidet med NAV/ALF AS opphørte sommeren 2013 og Tankerom driftes nå i sin helhet av Kunst, kultur og psykisk helse i samarbeide med ulike institusjoner/aktivitetshus og kunstnere/musikere.

Deltakerne rekrutteres via nettverk som samarbeidspartnere, avdeling psykisk helse i Bergen kommune, dagsentra, Fredheim kurs og aktivitetshus, Amalie Skrams hus m.fl. I tillegg rekrutteres flere av deltakerne via deltakerne selv. Kunst, kultur og psykisk helse er ansvarlig for faglig utforming, kontakt med kunstnere, musikere og deltakerne samt praktisk tilrettelegging og gjennomføring av tiltaket.

Vi søker fortløpende kontakt med kunstnere og musikere som kunne tenke seg å være kursholdere – kontakt oss gjerne på kkph@bergen.kommune.no