Logo Bergen kommune
Hva skjer?
Skrivekurs viderekomne
Ill_fotobilde_Aurora_Solberg
Keramikkurs for viderekomne
Nybegynner skrivekurs
Hva er Tankerom?

Kurs innen ulike kunstfelt
Kunne du tenke deg å gå på kurs hos en musiker eller en kunstner i en periode? Arbeide sammen med andre i et musikkstudio eller atelier?

Tankerom tilbyr kurs med profesjonelle kunstnere innen ulike teknikker og uttrykk. Her arbeider og undervises deltakerne i mindre grupper i kunstnernes verksteder eller musikernes studio.

Ideen bak Tankerom er at mennesker i målgruppen skal få tilbud om å arbeide med egne arbeider under veiledning av profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter. Undervisningen foregår som regel i verksteder, studio eller øvingsrom, noe som skaper en kreativ atmosfære og gir god praktisk tilrettelegging.

Målgruppen for kursene er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du  melder deg på våre kurs,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kursholdere/instruktører har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Kursene går over 2 til 5 timer, 1 gang i uken, over 6 til 10 uker. Kursavgift varierer. Materialkostnader kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding
Kursene blir annonsert på Kommunetorget, på Facebook, på KKPH sine Aktuelt sider og via aktivitetshus og andre samarbeidspartnere.

Påmelding til kursene foregår på deltager.no. Velg ønsket kurs fra oversikten og fyll ut nødvendig informasjon. Du betaler over nett samtidig som du melder deg på kurset.

Ønsker du å stå på vår distribusjonsliste? Trykk på lenken eller send en e-post til: kkph@bergen.kommune.no. Da vil du motta informasjon på e-post om ulike kurs og aktiviteter fra Kunst, kultur og psykisk helse, fra aktivitetshus i Bergen kommune og våre samarbeidspartnere.

All informasjon sendes som blindkopi, det vil si at din e-postadresse kun er synlig for oss som avsender.

 

Deltakeravtalen

Deltakeravtale for kurs innen kursrekken «Tankerom»
i regi av Kunst, kultur og psykisk helse.

Det er mange ulike mennesker som deltar på kursene i Tankerom. For at kursene skal fungere best mulig for alle, har vi satt opp en avtale med noen forventninger og plikter til dere som deltakere og oss som arrangør. Når du melder deg på kurs hos oss blir du bedt om å bekrefte at du godkjenner denne deltakeravtalen.

Det er fint om du som kursdeltaker kan jobbe selvstendig, men – du vil kanskje møte mennesker som er på et annet faglig nivå enn du selv. Det er derfor viktig å vise hensyn og respektere hverandres ståsted.

Målgruppen for kursene er mennesker med psykiske helseplager. Melder du deg på kurs hos oss har du selv definert deg inn i målgruppen. Vær oppmerksom på at vi som arrangør forbeholder oss muligheten til å informere kursholder om særlige forhold du som deltaker velger å opplyse oss om. Arrangør og kursholdere/instruktører signerer taushetserklæring og har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Kursopphold kan forekomme, jfr. sykdom og uforutsette omstendigheter. Vi tar derfor forbehold om endringer i kursprogrammet.

Din erfaring på våre kurs er viktig for oss. Send oss gjerne tilbakemeldinger på kursinnhold og gjennomføring til arrangør, underveis eller etter endt kurs.

Hva du som deltaker plikter å gjøre deg kjent med:

  • Jeg er innforstått med bindende påmelding og forplikter meg til å følge kurset, møte til avtalt tid, samt delta og engasjere meg i kursets innhold.
  • Jeg skal gi beskjed til kursholder, senest samme dag, ved sykdom eller uforutsett fravær
  • Jeg er kjent med at jeg ikke kan låne utstyr med hjem, eller ta ut kursmateriell ved fravær
  • Jeg er innforstått med at kursene er rusfrie, og forplikter meg til ikke å innta alkohol eller andre rusmidler i sammenheng med kursavvikling
  • Jeg er innforstått med at sykdom ikke er tema for samtale i kursene, og at jeg som kursdeltakerne forplikter meg til ikke å bruke av kursholder eller andre kursdeltakeres tid til fokus på egen sykdom.

Vi gjør oppmerksom på at kursholder har anledning til å bortvise en deltager fra kurs hvis avtalen brytes.

 

Hva du kan forvente av oss:

  • Å møte kursholdere som er profesjonelle utøvere/fagarbeidere innen ulike kunstarter (litteratur, visuelle uttrykk, musikk, scenekunst), og at fokus på kursene er ulike oppgaver innen kunstneriske uttrykk og deltakerne evner, ikke deres sykdom.
  • Våre kurs er som regel introduksjonskurs, som ikke krever forhåndskunnskaper. Du som deltar får en innføring i det aktuelle uttrykket og bør regne med noen feilskjær før du blir fornøyd. Det er vanlig at det tar tid å tilegne seg ny kunnskap og nye teknikker, og det tar tid å iverksette kunnskap til praktiske oppgaver og ferdig uttrykk.
  • På våre kurs får du ro til å konsentrere seg, og fokusere på arbeidet og oppgavene. Private telefonsamtaler etc. tas i pausene, dersom det må skje i kurstiden så gå ut av kurslokalet av hensyn til andre deltagere. Våre kurs er røykfri, røyking foregår utenfor kurslokalet.
  • Det vil ikke bli tatt foto av deg uten din tillatelse, og ingen foto/film/musikk vil publiseres på nett uten skriftlig tillatelse fra alle som avbildes. Dette innebærer også at du ikke kan ta bilder av andre kursdeltakere uten tillatelse fra dem.

 

Historikk

Tankerom startet på initiativ fra Kunst, kultur og psykisk helse som et prøveprosjekt i samarbeid med NAV og ALF i 2008. Samarbeidet med NAV/ALF AS opphørte sommeren 2013 og Tankerom driftes nå i sin helhet av Kunst, kultur og psykisk helse i samarbeide med ulike institusjoner/aktivitetshus og kunstnere/musikere.

Deltakerne rekrutteres via nettverk som samarbeidspartnere, avdeling psykisk helse i Bergen kommune, dagsentra, Fredheim kurs og aktivitetshus, Amalie Skrams hus m.fl. I tillegg rekrutteres flere av deltakerne via deltakerne selv. Kunst, kultur og psykisk helse er ansvarlig for faglig utforming, kontakt med kunstnere, musikere og deltakerne samt praktisk tilrettelegging og gjennomføring av tiltaket.

Vi søker fortløpende kontakt med kunstnere og musikere som kunne tenke seg å være kursholdere – kontakt oss gjerne på kkph@bergen.kommune.no