Hva er Tankerom?

Kurs innen ulike kunstfelt

Kunne du tenke deg å gå på kurs hos en musiker eller en kunstner i en periode? Arbeide sammen med andre i et musikkstudio eller atelier?

Tankerom tilbyr kurs med profesjonelle kunstnere innen ulike teknikker og uttrykk. Her arbeider og undervises deltakerne i mindre grupper i kunstnernes verksteder eller musikernes studio.

Ideen bak Tankerom er at mennesker i målgruppen skal få tilbud om å arbeide med egne arbeider under veiledning av profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter. Undervisningen foregår som regel i verksteder, studio eller øvingsrom, noe som skaper en kreativ atmosfære og gir god praktisk tilrettelegging.

Målgruppen for kursene er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du  melder deg på våre kurs,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kursholdere/instruktører har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Kursene går over 2 til 5 timer, 1 gang i uken, over 6 til 10 uker. Kursavgift varierer. Materialkostnader kommer i tillegg til kursavgiften.