Hvordan sende inn tekster

Hva skjer med teksten din?

Vi er alltid glad for å komme i kontakt med nye skrivere og tar gjerne i mot dikt og prosa av uetablerte skrivere til vurdering. Redaksjonen til Kraftverk har møter i forbindelse med hver utgave, der innsendte bidrag vurderes. Mange skrivere får tilbakemeldinger med endrings- eller utviklingsforslag til tekstene sine. Det er et formål for tidsskriftet å være i prosess og dialog med skriverne i arbeidet med tekster i forkant av mulig utgivelse. Redaksjonen har ikke kapasitet til å gi tilbakemelding på alle tekster like grundig, men gjør et utvalg basert på litterære kvaliteter og skjønn. Men alle skrivere får svar når redaksjonsarbeidet er avsluttet. I prinsippet skal ikke tekstene ha vært publisert tidligere. Det vil si at det ikke er ønskelig å motta tekster som har vært publisert skriftlig i bøker, aviser eller tidsskrifter. Heller ikke i digital form som på blogger, Facebook eller andre nettsteder. Orienter oss eller kontakt oss gjerne i tvilstilfeller.

Målgruppe

Målgruppen for skrivetilbudet er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du  sender tekster til redaksjonell vurdering,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte redaksjonsmedlemmer har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Hvor sender du tekstene?

Tekster kan med fordel sendes inn som e-post: kraftverk@bergen.kommune.no NB! Husk å oppgi kontaktopplysninger som adresse, e-post og telefon. Skriv noen linjer om deg selv dersom du ønsker det. Innsending i brevs form skal helst ha maskinskrevet tekst. Send pr. post eller lever i resepsjonen hos Enhet for kulturformidling og deltakelse. Merk konvolutten med Kraftverk-adressen. Postadresse Tidsskriftet Kraftverk Enhet for kulturformidling og deltakelse Neumannsgate 1 5015 Bergen Telefon +47 957 75 332


Når får du svar?

Det settes en frist for innsendelse av tekster for hver utgave. Frist annonseres på våre sider under aktuelt. Et par uker etter fristen avholdes redaksjonsmøter. I tiden etter møtene får skriverne tilbakemelding. Det kan gå noen uker dersom det er stort arbeidspress i redaksjonen. Vi gjør oppmerksom på at antatte tekster ikke honoreres.

Redaktør Fanny Holmin.
Gjesteredaktør Kraftverk 66 Sindre Ekrheim.

Redaksjonsmedlemmer Henning Bergsvåg, Mariann Dalen Husveg, Torfinn Langelid, Randi Magnussen og Gunnar Staalesen.

Kontakt oss gjerne på e-post: kraftverk@bergen.kommune.no om du har spørsmål!

Personvern innstillinger

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler