Logo Bergen kommune
Hva skjer?
Foto fra forestilling
fiat
plakat
Om musikk, scene, film

Workshop i musikk/samspill

Kunst, kultur og psykisk helse arrangerer en workshop i musikk/ samspill årlig, i samarbeid med Amalie Skrams hus.

Målet er å sette sammen, og øve inn, et repertoar til en helaftens offentlig konsert i etterkant av helgens workshop. Normalt deltar mellom 15 til 20 musikere og 5 instruktører i en intens øvingshelg med sosial hygge og gode måltider.
En kan presentere egne låter eller coverlåter. Deltakerne må ha litt erfaring på instrumentet sitt eller på sang.
Siste workshop var høst 2016.  Følg med på nettsidene eller meld deg på vår distribusjonsliste eller send en e-post til: kkph@bergen.kommune.no for informasjon om kurs og aktiviteter.

Målgruppen for workshopen er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du melder deg på,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kursholdere/instruktører har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

KKPH Scene og Film

KKPH arrangerer og støtter kurs og workshops i samarbeid med kommunale aktivitetshus i Bergen. Kontakt lokale aktivitetshus for informasjon om hvilke kurs og aktiviteter de tilbyr.

I kursrekken Tankerom tilbys kurs innen ulike uttrykk. Søk på kurs i søkefeltet øverst i høyre hjørne så ser du hvilken kurs som tilbys.

Klikk på bildene under for å se animasjonsfilmer fra tidligere kurs:

Mr Happy   Sola og nordavinden
Mr Happy                 Sola og Nordavinden

Nicolai, høst15/vår16   Eksperimentell animasjon, høst-15/vår-16   Treningskontakten, høst2015/vår2016
Nicolai                      Eksperimentell         Treningskontakten

 

Deltakeravtale Workshop

DELTAKERAVTALE. Workshop i musikk samspill.

Det er ca. 20 deltakere som deltar på workshop i musikk samspill. For at tilbudet skal fungere best mulig for alle, har vi satt opp en avtale med noen forventninger og plikter til dere som deltar og oss som arrangør. Når du melder deg på workshop må du krysse av for at du godkjenner deltakeravtalen.

Melder du deg på workshop i musikk samspill har du selv definert deg inn i målgruppen som en med psykiske helseplager. Husk at du er en av mange, og at du selv har ansvar for din oppførsel. Alle, både deltakere og instruktører, har ansvar for at samspill og sosial omgang blir hyggelig – og at workshop og konsert blir en god opplevelse for alle som deltar.

Vi gjør oppmerksom på at avslutningskonserten er et åpent arrangement. Arrangør ønsker å ta foto, eventuelt filme under konserten så sant det er praktisk og økonomisk mulig. Vi ønsker å ha mulighet for å benytte foto/film for senere bruk på nett og/eller som informasjonsmateriell. Deltakerne vil få utlevert samtykkeskjema for eventuell avfotografering/filming ved workshopens første dag.

Vær oppmerksom på at  vi som arrangør forbeholder oss muligheten til å informere koordinator om særlige forhold du som deltaker velger å opplyse oss om. Arrangør og koordinator/instruktører signerer taushetserklæring og har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Endringer kan forekomme, jfr. sykdom og uforutsette omstendigheter. Vi tar derfor forbehold om endringer i programmet.

Din erfaring på våre tilbud er viktig for oss. Send oss gjerne tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring til arrangør, underveis eller etter endt workshop.

HVA DU SOM DELTAKER PLIKTER Å GJØRE DEG KJENT MED:

 • Jeg er innforstått med at det er bindende påmelding og at jeg forplikter meg til å delta på hele programmet, inkludert konsert, - og at fravær, uten gyldig grunn/avtale, medfører at jeg ikke får delta på konserten.
 • Jeg er klar over at workshopen er et rusfritt arrangement og at jeg ikke skal innta alkohol/rusmidler i sammenheng med avvikling av workshop og konsert.
 • Jeg er klar over samspillgruppenes sammensetning arrangeres av arrangør.
 • Jeg er kjent med at jeg møter deltakere på ulikt musikalsk nivå, og at det er viktig å vise hensyn og respekt.
 • Jeg er kjent med at jeg kan kontakte instruktør om jeg opplever noe ubehagelig.
 • Jeg er innforstått med at sykdom ikke er tema, og at jeg som deltaker forplikter meg til ikke å bruke av instruktør/deltakeres tid til fokus på egen sykdom.
 • Jeg er innforstått med at workshop musikk er en workshop i samspill, at jeg ikke kan forvente individuell oppfølging, og at jeg ikke kan benytte instruktørers tid på bekostning av samspillet i gruppen.

Vi gjør oppmerksom på at koordinator har anledning til å bortvise en deltaker fra workshop, generalprøve eller konsert hvis et eller flere av punktene over brytes.

HVA DU KAN FORVENTE AV OSS:

 • Å møte profesjonelle musikere som instruktører og at fokus i workshop/konsert er ulike oppgaver innen musikalske uttrykk og deltakernes evner, ikke sykdom.
 • At workshop i samspill er en helg der deltakere og instruktører møtes for å spille sammen for å utforme et felles repertoar til avslutningskonserten på USF.
 • At koordinator/instruktører har ansvar for å følge opp ved misforståelser og/eller om uønskede hendelser inntreffer.
 • At sammensetning av deltakerne i de ulike samspillgruppene vurderes og arrangeres av arrangører, koordinator og instruktører i fellesskap, basert på informasjon vi har mottatt fra den enkelte deltaker ved påmelding.
 • At arrangør fordeler deltakerne på flere samspillgrupper som øver inn 2 – 3 sanger hver og at øvingene ledes av erfarne instruktører som har overordnet ansvar for "sin" samspillgruppe.
 • At workshopen har som mål å skape gode relasjoner mellom deltakerne, og samtidig arrangere en konsert hvor  deltakerne får anledning til å fremføre hva de har jobbet med i workshopen.
 • At du som deltaker føler deg trygg og ivaretatt under avvikling av arrangementene.
Utgivelser