Hva skjer?

Om musikk, scene, film

Workshop i musikk/samspill

Kunst, kultur og psykisk helse arrangerer en workshop i musikk/ samspill årlig, i samarbeid med Amalie Skrams hus.

Målet er å sette sammen, og øve inn, et repertoar til en helaftens offentlig konsert i etterkant av helgens workshop. Normalt deltar mellom 15 til 20 musikere og 5 instruktører i en intens øvingshelg med sosial hygge og gode måltider.
En kan presentere egne låter eller coverlåter. Deltakerne må ha litt erfaring på instrumentet sitt eller på sang.
Siste workshop var høst 2016.  Følg med på nettsidene eller meld deg på vår distribusjonsliste eller send en e-post til: kkph@bergen.kommune.no for informasjon om kurs og aktiviteter.

Målgruppen for workshopen er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du melder deg på,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kursholdere/instruktører har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

KKPH Scene og Film

KKPH arrangerer og støtter kurs og workshops i samarbeid med kommunale aktivitetshus i Bergen. Kontakt lokale aktivitetshus for informasjon om hvilke kurs og aktiviteter de tilbyr.

I kursrekken Tankerom tilbys kurs innen ulike uttrykk. Søk på kurs i søkefeltet øverst i høyre hjørne så ser du hvilken kurs som tilbys.

Klikk på bildene under for å se animasjonsfilmer fra tidligere kurs:

Mr Happy   Sola og nordavinden
Mr Happy                 Sola og Nordavinden

Nicolai, høst15/vår16   Eksperimentell animasjon, høst-15/vår-16   Treningskontakten, høst2015/vår2016
Nicolai                      Eksperimentell         Treningskontakten

 

Deltakeravtale Workshop

DELTAKERAVTALE. Workshop i musikk samspill.

Det er mange ulike mennesker som deltar på workshop i musikk samspill. For at tilbudet skal fungere best mulig for alle, har vi satt opp en avtale med noen forventninger og plikter til dere som deltakere og oss som arrangør. Når du melder deg på workshop blir du bedt om å bekrefte at du godkjenner deltakeravtalen.

Målgruppen for kursene er mennesker med psykiske helseplager. Melder du deg på workshop i musikk samspill har du selv definert deg inn i målgruppen. Vær oppmerksom på at vi som arrangør forbeholder oss muligheten til å informere koordinator/instruktør om særlige forhold du som deltaker velger å opplyse oss om. Arrangør og kursholdere/instruktører signerer taushetserklæring og har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Endringer kan forekomme, jfr. sykdom og uforutsette omstendigheter. Vi tar derfor forbehold om endringer i programmet.

Din erfaring på våre tilbud er viktig for oss. Send oss gjerne tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring til arrangør, underveis eller etter endt workshop.

HVA DU SOM DELTAKER PLIKTER Å GJØRE DEG KJENT MED:

 • Jeg er innforstått med at det er bindende påmelding og at jeg forplikter meg til å delta på hele programmet, inkludert generalprøve og konsert. Jeg er kjent med at fravær fra workshop, uten gyldig grunn/avtale (egen eller barns sykdom), medfører at jeg ikke får delta på konserten.
 • Jeg er innforstått med at workshopen er et rusfritt arrangement og at deltakere forplikter seg til å ikke innta alkohol eller andre rusmidler i sammenheng med avvikling av workshop, generalprøve eller konsert.
 • Jeg er kjent med at påmeldte band må være innstilt på at nye bandsammensetninger dannes basert på de deltakere som er påmeldt.
 • Jeg er innforstått med at sykdom ikke er tema for samtale under avvikling av workshop og konsert, og at jeg som kursdeltakerne forplikter meg til ikke å bruke av kursholder eller andre kursdeltakeres tid til fokus på egen sykdom.
 • Jeg er innforstått med at workshop musikk er en workshop i samspill og at jeg dermed ikke kan forvente individuell oppfølging og at jeg ikke kan benytte instruktørers tid på bekostning av samspillet i gruppen.
 • Jeg er kjent med at workshop i musikk samspill er et åpent arrangement, at det tas foto under konserten og at foto kan benyttes av arrangør for senere bruk på nett og/eller informasjonsmateriell.

Vi gjør oppmerksom på at koordinator/instruktør har anledning til å bortvise en deltaker fra workshop, generalprøve eller konsert hvis et eller flere av punktene over brytes.

HVA DU KAN FORVENTE AV OSS:

 • Å møte profesjonelle musikere som instruktører og at fokus i workshop/konsert er ulike oppgaver innen musikalske uttrykk og deltakernes evner, ikke deres sykdom.
 • Workshop i samspill er en helg der deltakere og instruktører møtes for å spille sammen. Målet er å utforme et felles repertoar til avslutningskonserten. Det er fint om deltakere kan jobbe selvstendig, men – en vil kanskje møte mennesker som er på et annet faglig nivå enn en selv. Det er derfor viktig å vise hensyn og respektere hverandres egenart.
 • Koordinator og instruktør har ansvar for å følge opp om uønskede hendelser inntreffer. Det inkluderer også muligheten for å bortvise deltakere.
 • Noe instrumental eller vokalferdigheter forutsettes og sammensetning av deltakerne vurderes av koordinator og instruktører i fellesskap basert på informasjon vi har mottatt fra den enkelte deltaker ved påmelding.
 • Arrangør fordeler deltakerne på flere samspillgrupper som øver inn 2 – 3 sanger hver. Øvingene ledes av erfarne instruktører som har overordnet ansvar i gruppen.
 • En viktig målsetting er å skape spennende relasjoner mellom musikere, samt å inkludere nye deltakere i samspill. Både band og enkeltutøvere kan melde seg på, men påmeldte band må derfor være innstilt på at nye bandsammensetninger dannes basert på de deltakere som er påmeldt. Både workshopen og konsert er rusfrie arrangement.

Utgivelser