Deltakeravtale Workshop

DELTAKERAVTALE. Workshop i musikk samspill.

Det er ca. 20 deltakere som deltar på workshop i musikk samspill. For at tilbudet skal fungere best mulig for alle, har vi satt opp en avtale med noen forventninger og plikter til dere som deltar og oss som arrangør. Når du melder deg på workshop må du krysse av for at du godkjenner deltakeravtalen.

Melder du deg på workshop i musikk samspill har du selv definert deg inn i målgruppen som en med psykiske helseplager. Husk at du er en av mange, og at du selv har ansvar for din oppførsel. Alle, både deltakere og instruktører, har ansvar for at samspill og sosial omgang blir hyggelig – og at workshop og konsert blir en god opplevelse for alle som deltar.

Vi gjør oppmerksom på at avslutningskonserten er et åpent arrangement. Arrangør ønsker å ta foto, eventuelt filme under konserten så sant det er praktisk og økonomisk mulig. Vi ønsker å ha mulighet for å benytte foto/film for senere bruk på nett og/eller som informasjonsmateriell. Deltakerne vil få utlevert samtykkeskjema for eventuell avfotografering/filming ved workshopens første dag.

Vær oppmerksom på at  vi som arrangør forbeholder oss muligheten til å informere koordinator om særlige forhold du som deltaker velger å opplyse oss om. Arrangør og koordinator/instruktører signerer taushetserklæring og har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Endringer kan forekomme, jfr. sykdom og uforutsette omstendigheter. Vi tar derfor forbehold om endringer i programmet.

Din erfaring på våre tilbud er viktig for oss. Send oss gjerne tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring til arrangør, underveis eller etter endt workshop.

HVA DU SOM DELTAKER PLIKTER Å GJØRE DEG KJENT MED:

 • Jeg er innforstått med at det er bindende påmelding og at jeg forplikter meg til å delta på hele programmet, inkludert konsert, – og at fravær, uten gyldig grunn/avtale, medfører at jeg ikke får delta på konserten.
 • Jeg er klar over at workshopen er et rusfritt arrangement og at jeg ikke skal innta alkohol/rusmidler i sammenheng med avvikling av workshop og konsert.
 • Jeg er klar over samspillgruppenes sammensetning arrangeres av arrangør.
 • Jeg er kjent med at jeg møter deltakere på ulikt musikalsk nivå, og at det er viktig å vise hensyn og respekt.
 • Jeg er kjent med at jeg kan kontakte instruktør om jeg opplever noe ubehagelig.
 • Jeg er innforstått med at sykdom ikke er tema, og at jeg som deltaker forplikter meg til ikke å bruke av instruktør/deltakeres tid til fokus på egen sykdom.
 • Jeg er innforstått med at workshop musikk er en workshop i samspill, at jeg ikke kan forvente individuell oppfølging, og at jeg ikke kan benytte instruktørers tid på bekostning av samspillet i gruppen.

Vi gjør oppmerksom på at koordinator har anledning til å bortvise en deltaker fra workshop, generalprøve eller konsert hvis et eller flere av punktene over brytes

HVA DU KAN FORVENTE AV OSS:

 • Å møte profesjonelle musikere som instruktører og at fokus i workshop/konsert er ulike oppgaver innen musikalske uttrykk og deltakernes evner, ikke sykdom.
 • At workshop i samspill er en helg der deltakere og instruktører møtes for å spille sammen for å utforme et felles repertoar til avslutningskonserten på USF.
 • At koordinator/instruktører har ansvar for å følge opp ved misforståelser og/eller om uønskede hendelser inntreffer.
 • At sammensetning av deltakerne i de ulike samspillgruppene vurderes og arrangeres av arrangører, koordinator og instruktører i fellesskap, basert på informasjon vi har mottatt fra den enkelte deltaker ved påmelding.
 • At arrangør fordeler deltakerne på flere samspillgrupper som øver inn 2 – 3 sanger hver og at øvingene ledes av erfarne instruktører som har overordnet ansvar for “sin” samspillgruppe.
 • At workshopen har som mål å skape gode relasjoner mellom deltakerne, og samtidig arrangere en konsert hvor  deltakerne får anledning til å fremføre hva de har jobbet med i workshopen.
 • At du som deltaker føler deg trygg og ivaretatt under avvikling av arrangementene.
Personvern innstillinger

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler