Aktuelt

Utvidet frist for innlevering av musikkbidrag til MU4

Lager du musikk? Ønsker du å få den vurdert av en musikkredaksjon og eventuelt presentert på våre nettsider?

Ny frist for innlevering av musikkbidrag til MU4 er 26. januar 2015.

Hvordan sende inn musikk?

Nyhetsarkiv