Aktuelt

Ny redaktør for tidsskriftet Kraftverk

Redaktørskifte: Annette Mattsson takker av, velkommen til Fanny Holmin

Redaktør Annette Mattsson takket for seg med utgaven av Kraftverk 44. Hun takker skrivere og lesere varmt for en innholdsrik og spennende redaktørperiode. Nå vil hun konsentrere seg om sitt eget forfatterskap, og nye utfordringer i kriminalomsorgen, gjennom stillingen hun har som forfatter i Bjørgvin Fengsel.

Ny redaktør: Fanny Holmin

Fanny Holmin har tidligere vært redaktør for Kraftverk i perioden 2007 – 2011. Hun er tilbake i redaktørstolen for 2013. Hun gleder seg stort til å gjenoppta kontakten med Kraftverkmijøet. Fanny er poet og scenekunstner og arbeidet i mange år i Bergen i det tverrkunstneriske feltet. Hun bor nå i Volda.

Første utgave med Fanny Holmin som redaktør er Kraftverk 45, som vil lanseres i midten av mars 2013.

www.fannyholmin.no

 

Nyhetsarkiv