Logo Bergen kommune

Ønsker du å søke utstillingsplass i KKPH-nettgalleri? 

Send en søknad med følgende innhold: 

  • kort beskrivelse av arbeidene dine
  • fotografier av 7 til 10 aktuelle arbeider
  • kontaktinformasjon: Fullt navn, epost og telefon

 

Ønsker tekst, kontaktinformasjon og all billeddokumentasjon til søknaden samlet i en PDF-fil.
Send til: kkph@bergen.kommune.no  merk emnefeltet med: Søknad KKPH nettgalleri.

Det er viktig at tekst og billedmateriale viser tydelig hva du ønsker å stille ut. 

Søknader mottas fortløpende. 

Alle mottar svar, men ved stor arbeidsmengde kan det ta noe tid. Blir du ikke tildelt utstillingsplass er du velkommen til å sende inn ny søknad ved en senere anledning. Det gis ikke vurderende tilbakemeldinger. Utstillingsplass i Kunst, kultur og psykisk helse sitt nettgalleri er er et tilbud til uetablerte utøvere i målgruppen.

 

Hvis du blir tildelt utstillingsplass i KKPH nettgalleri:

I svarbrevet vil du da få nærmere informasjon om lanseringsperiode, frister for innlevering av digital dokumentasjon i god kvalitet m.m.

Det er noen tekniske krav til de digitale fotografiene som skal vises i nettgalleriet:

Størrelse: 1920 x 1080 pixels (er du usikker så send i større format enn dette)
Format: JPEG

KKPH kan dessverre ikke bistå med dokumentering av arbeider, men nederst på denne siden følger noen tips for avfotografering.

Antall bilder per utstilling vil variere avhengig av om det for eksempel er en fellesutstilling eller en separatutstilling.
Vanligvis vil en utstilling bestå av mellom 16 og 28 bilder.
KKPH-nettgalleri setter sammen og foretar en utvelgelse med tanke på at utstillingen skal fungere helhetlig.

Vi forbeholder oss muligheten til å benytte bilder fra utstillingen i markedsføring av nettgalleriet. 

For spørsmål om søknaden kontakt: kkph@bergen.kommune.no   

 

Tips til avfotografering av arbeider for å få god kvalitet:

Fotografiene i søknaden bør være gode gjengivelser av verkene. Det vil si i fokus, med god fargegjengivelse og helst mot en nøytral bakgrunn som for eksempel hvit/ensfarget. 

Ta gjerne bildene ute i godt dagslys så får du lettere rett fargegjengivelse. Dagslys i overskyet vær er det beste. Er det sterk sol kan kontrastene blir for store. 

Vanligvis er avfotografering best tatt uten blitz. Bruk fotostativ om du har.