Konferanser & kongresser

Kunst- og kulturfaglige innfallsvinkler og koblinger til helse/psykisk helse har etter hvert fått gjennomslagskraft, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I en rekke planer og statlige styringsdokumenter inngår idealene om et helhetlig fokus, og nødvendigheten av tverrfaglighet i samfunnsplanlegging.
Kunst, kultur og psykisk helse ønsker å arbeide tverrfaglig og har blant annet vært medarrangør av konferanser og kongresser i samarbeid med Faglig forum for helse- og sosialtjenesten. Konferansene belyser ulike tema innen kunst, kultur, helse og psykisk helse.

KKPH arrangerer også dialogkonferanser i Bergen kommune, for ansatte, samarbeidspartnere, deltakere og andre inviterte.

Siste Dialogkonferanse

Bergen, 7. november 2014. Grand Hotel Terminus
Program Dialogkonferanse 2014

I tillegg til å markere utgivelsen av tidsskriftet Kraftverk nr.50, satte Dialogkonferansen 2014 fokus på det å skrive. Vi inviterte skrivere i Kraftverk til å formidle sine erfaringer fra det å skrive, og inviterte forfatterne Bente Bratlund, Tomas Espedal, Kristine Tofte og Fanny Holmin til å reflektere over det samme. Henning Bergsvåg loset publikum gjennom dage

Siste konferanse

Kunst, kultur og psykisk helse: Ute i lyset, sprekker trollene – Tilrettelegging for inkludering og deltakelse
Bergen, 23. – 24. april 2012
Program Konferanse 2012

To dager spekket med program om litteratur, visuelle uttrykk, musikk og scenekunst. Blant annet presentasjoner av START fra Manchester og CORE ART fra London.
Ansvarlig for konferansen: Kunst, kultur og psykisk helse og Faglig Forum

Siste kongress

Kunst, kultur og psykisk helse: På sporet av et helt liv?
Stavanger 14. – 16. april 2008.

Program Kongress På sporet av et helt liv 2008

Ansvarlig for kongressen: Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune v/kulturavdelingen, Norsk kulturforum www.noku.no, kommunene Stavanger, Sandnes og Klepp samt Bergen kommune ved prosjektet Kunst, kultur og psykisk helse. Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten (praktisk/teknisk arrangør og tilrettelegger)

Personvern innstillinger

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler