Kontakt oss

Ansatte

Ansvarlig Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH)
Livelin Remme
livelin.remme@bergen.kommune.no

Delstillinger

Redaktør tidsskriftet Kraftverk
Fanny Holmin
kraftverk@bergen.kommune.no

Kurator KKPH nettgalleri
Elisabeth Rydland Nilssen
kkph@bergen.kommune.no