Søker utøvere til Den kulturelle lykkepillen 2024

Søker utøvere til Den kulturelle lykkepillen 2024

Søker utøvere til Den kulturelle lykkepillen 2024 2560 1920 Livelin Remme

Søknadsfristen er nå gått ut. 

Den kulturelle lykkepillen (DKL) tilbyr kulturprogram på kommunale aktivitetshus innen psykisk helse i Bergen kommune.

Vi søker profesjonelle utøvere innen alle kunstarter/kategorier for ulike oppdrag i 2024. 

Arbeider du som kunstner, musiker, forfatter eller skuespiller? Har du et tilbud som kan passe for Den kulturelle lykkepillen i 2024? Holder du foredrag eller arbeider du kanskje med tradisjonsuttrykk?

Vi ønsker oss:
Musikere til minikonserter og workshops, og instruktører til sangsamlinger/kurs.
Forfattere til skrivekurs, opplesning, samtale og workshops.
Skuespillere til opptreden/underholdning.
Kunstnere/utøvere innen visuelle uttrykk (tegne, male, film, foto, design) for kortere kurs/workshops. Utøvere innen tradisjonshåndverk og/eller tradisjonsmat.
Formidler/foredragsholder innen ulike tema.
Danseinstruktører.

Kurstimer pr. dag ikke bør overstige fire timer. Maks ganger pr. kurs samme sted begrenser seg som regel til 2 til 3 ganger. Opptreden/underholdning bør ikke overstige halvannen time.

Enkelte tilbud kan også foregå på lokale arenaer utenom ordinære møteplasser, f. eks. kunstners verksted. Utøverne får selv være med å utforme sine oppdrag, skriv til kkph@bergen.kommune.no om du vil diskutere idé og utforming. Utøvere med tilhold i Bergen/nærliggende kommuner prioriteres.

Ønsker du oppdrag?

  • Skriv en kortfattet søknad der du tydelig beskriver hva du kan tilby. Søknaden leses av ansatte og brukerråd ved aktivitetshusene. Det er derfor viktig at du er konkret på type kurs/aktivitet og behov for rom, utstyr og materiell. Vi ber om at illustrasjonsfoto, inkludert navn på fotograf legges ved søknaden, oppløsning minimum 1 MB, maksimum 20 MB.  
  • Vi søker å følge Kulturtankens anbefalinger jfr. rammeavtale utformet av KS i samarbeid med Creo, men oppfordrer søkere til å skissere honorar for ett eller flere oppdrag.
  • Du logger deg inn på søknadsskjema med BankID. Husk å ha søknad, CV og illustrasjonsfoto klart før du begynner registreringen! Husk navn på fotograf som har tatt foto. 

Aktivitetshusene:
Vær oppmerksom på at oppdrag utføres på små arenaer, gjerne akustisk, med et lite lydanlegg/enkel rigg etter nærmere avtale. Les mer om de enkelte aktivitetshusene HER.

Aktivitetshusene er tilrettelagte møteplasser for mennesker med psykiske helseplager. Brukerne av aktivitetshusene tilbys aktiviteter som kurs innen keramikk, tegning og maling, minikonserter, forfatterbesøk, små forestillinger samt turer og trim.
Målet er å gi den enkelte mulighet til å oppleve fellesskap og å etablere sosiale nettverk i forutsigbare omgivelser.

Tilbudene er hovedsakelig på dagtid, men noen av aktivitetshusene har også kveldsåpent.

Hva er KKPH:
Kunst, kultur og psykisk helse er et byomfattende tilbud, som i samarbeid med profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter tilbyr egenaktivitet, deltagelse og opplevelser innen kunst- og kultur for målgruppen: mennesker med psykiske helseplager.

KKPH fokuserer på deltagernes interesser, ressurser og muligheter og retter seg spesielt mot dem som av ulike grunner opplever det utfordrende å oppsøke, og delta i, ordinære kulturtilbud.

Enklere tilgjengelighet til kunst- og kulturrelaterte aktiviteter kan bidra til økt deltakelse og kanskje også opplevelse av økt livskvalitet. Kunstmøter kan være bevissthets-skapende, all den tid kunsten gjenspeiler reelle menneskelige erfaringer. En kan si at disse erfaringene langt på vei utgjør kunsten. Og dette kan forstås som folkehelsearbeid, i vid forstand“. https://kkph.no/omoss/

Personvern innstillinger

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler