10 års jubileumskonferanse

10 års jubileumskonferanse

10 års jubileumskonferanse 150 150 kkph

Ute i lyset, sprekker trollene
– Tilrettelegging for inkludering og deltakelse
23. – 24. april 2012
Radisson Blu Hotel Norge
Bergen

Konferansen var en markering av Bergen kommunes arbeid med Kunst, kultur og psykisk helse gjennom 10 år

Fra programmet: Last ned program for konferansen
Kunstneren Anna Odell, forfatterne Märta Tikkanen og Vigdis Hjorth. START i Manchester og CORE ART i London

Les Pressemelding fra Bergen kommune

Kunst, kultur og psykisk helse tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter, egenaktivitet og opplevelse, for mennesker med psykiske helseplager, i samarbeid med profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter og kulturelle uttrykk. Formålet med konferansen er å legge til rette for en økt forståelse for kunstens og kulturens betydning for individ og samfunn.

Møte med kunst gir oss inntrykk, utfordringer, erkjennelser og egenutvikling – i tillegg til rene estetiske opplevelser. 
Deltakelse i kulturaktiviteter kan gi samhold og engasjement, og – så sant en ønsker å formidle et likeverdig kunst og kultur tilbud til befolkningen – innebærer det kanskje at en i sterkere grad bør tilrettelegge spesielt for personer og grupper som ikke makter å delta i ordinær kunst og kulturvirksomhet.

Vi søker å synliggjøre, gjennom forskning og praktiske eksempler, kunstens og kulturens betydning for opplevelsen av livskvalitet og mental helse.

Målgruppen for konferansen er alle som arbeider innen dette bredspektrede fagfeltet; kunstnere og kulturarbeidere samt fagarbeidere innen helse. Ansatte i kommune-helsetjenesten, lag- og organisasjoner, kunstnerorganisasjoner, undervisning og forskning, spesialisthelsetjenesten og andre interessenter.

I samarbeid med Faglig Forum for helse og sosialtjenesten

Personvern innstillinger

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler