Aktuelt

Utlysning av oppdrag: Den kulturelle lykkepillen

DEN KULTURELLE LYKKEPILLEN 2019.

Den kulturelle lykkepillen (DKL) søker utøvere for 2019. DKL tilbyr et kulturprogram på aktivitetshus og tilrettelagte møteplasser innen psykisk helse. Søknadsfrist: Mandag 13. desember 2018.

Vi søker profesjonelle utøvere til oppdrag på aktivitetshus/møteplasser:

  • Musikere til minikonserter og workshops ev. som instruktør til kurs
  • Forfattere til skrivekurs, opplesning, samtale og workshops
  • Skuespillere som instruktør på kurs, workshops, og opptreden/underholdning.
  • Kunstnere/utøvere innen visuelle uttrykk (tegne, male, film, foto, design) for kortere kurs, aktiviteter eller workshops
  • Utøvere innen tradisjonshåndverk
  • Formidler/foredragsholder innen ulike tema
  • Danseinstruktører

Enkelte tilbud kan også foregå på lokale arenaer utenom ordinære møteplasser.
Utøverne får selv være med å utforme sine oppdrag, ta kontakt om du vil diskutere din idé og utforming.

I forbindelse med at Bergen kommune er med i den nasjonale sangsatsingen Syngende kommuner er vi spesielt interessert i kor-dirigenter og utøvere som kan lede sangsamlinger.
Søknadsfrist: Torsdag 13. desember 2018 kl. 16.00

Les mer og registrer din kontaktinfo her.

NB! I tillegg til å registrere kontaktinfo, sender du din søknad med vedlegg på mail. Alle opplysninger finner du i lenken over. 

Lurer du på noe? Send en e-post til kkph@bergen.kommune.no

Nyhetsarkiv