Velkommen til markering av Verdensdagen for psykisk helse 2023.

Velkommen til markering av Verdensdagen for psykisk helse 2023.

Velkommen til markering av Verdensdagen for psykisk helse 2023. 1965 2560 Livelin Remme

Verdensdagen for psykisk helse har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse.

Årets kampanjetema er: Vi trenger å høre til, lag plass

Verdensdagen inviteres til felles innsats mot ensomhet og utenforskap, sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen.

Ensomhet, og det å oppleve seg utenfor samfunnet, er vondt. For sårbare og marginaliserte grupper, kan utenforskapet oppleves ekstra tungt.

Men der er håp. Forskning viser blant annet at det å delta, det å oppleve noe, å gjøre noe som oppleves meningsfullt sammen med andre, er viktig for å motvirke utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider.

Amalie Skrams hus og Kunst, kultur og psykisk helse, markerer dagen med å invitere musiker og foredragsholder Marthe Valle til å holde konsertforedrag om HÅP.

Hvordan skal vi holde fast i håpet når det er som aller mørkest, og hva er egentlig håp? Marthe er brennende opptatt av at håpet ligger i fellesskapet, i følelsen av at man hører til, at noen trenger oss. Hun er også opptatt av at håp er nært knyttet til handling, og at enkeltmenneskets opplevelse av tilhørighet og mening også er et samfunnsansvar.

Torsdag 28. september kl. 18.00. Gratis inngang. Dørene åpner 17.30.

Marthe Valle er artist med 20 års erfaring, og sykepleier med 8 års erfaring fra rus og psykiatrifeltet. Hun har driftet prosjekt RO/URO i samarbeid med Bergen Sanitetsforening. Hun har arbeidet i mange år med forebygging av psykisk uhelse for ungdom og foreldre, og har mange års erfaring som foredragsholder. 

 

Personvern innstillinger

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler