Logo Bergen kommune
Hva skjer?
Kurs i tegning/maleri
Keramikkurs nybegynner
Visuelle uttrykk

Om visuelle uttrykk

Kurs
KKPH arrangerer kurs med profesjonelle kunstnere innen visuelle uttrykk, slik som tegning, maleri, stofftrykk, søm og redesign samt ulike grafiske teknikker som silketrykk og dyptrykk.

Deltagerne undervises i mindre grupper, i kunstnernes verksteder og i kommunale kulturlokaler tilrettelagt for kursets formål.

KKPH støtter også kurs med profesjonelle kunstnere/utøvere som kursholdere, tilrettelagt på kommunale aktivitetshus for målgruppen.

Våre kurs finner du på siden kurs/aktivitet.

 

 

Billedkatalogen Kraftverk
Hvert andre år utgir vi billedkatalogen Kraftverk. En redaksjon av fagpersoner og kunstnere står for utvelgelsen av foto av de ulike innsendte bidragene.

Bidragsyterne er som regel selvlært, men har års erfaring i å utforme uttrykket sitt, noen har også kunstfaglig bakgrunn.

Bidragene blir formidlet via aktivitetshus, slik som f.eks. Fredheim kurs- og aktivitetshus, Amalie Skrams hus og Galleri VOX i Bergen samt Aktivitetssenteret 31B i Oslo med flere, eller direkte fra deltagerne selv.

KKPH ønsker å synliggjøre bidragsyternes talent og kreative evner, samt den kraft og skaperevne som finnes i hvert enkelt menneske, uavhengig av bakgrunn og livserfaring.

Billedkatalogene inneholder også artikler fra fagpersoner innen kunst og psykisk helse.

Bestill billedkataloger

Siste utgivelse

nettgalleri

Hvordan søke utstillingsplass i KKPH nettgalleri?

KKPH nettgalleri er et galleri som driftes av Kunst, kultur og psykisk helse i Team aktivitet/Kulturetaten i Bergen kommune.

Plan for Kunst, kultur og psykisk helse presiserer at målgruppen, mennesker med psykiske helseplager skal tilbys opplevelser, mulighet for egenaktivitet og synliggjøring av egne arbeider innen ulike kunstarter. KKPH nettgalleri skal synliggjøre utøvernes arbeider innen ulike visuelle uttrykk. 

Målgruppen for nettgalleritilbudet er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du søker om utstillingsplass, har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kuratorer har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13. Utstillingsplass i Kunst, kultur og psykisk helse sitt nettgalleri er er et tilbud til uetablerte utøvere i målgruppen.

Antall årlige utstillinger vil variere, alt etter hvorvidt det legges opp til separatutstillinger eller fellesutstillinger i samarbeid med andre aktører innen feltet kunst/kultur og psykisk helse.

Åpningstider: KKPH nettgalleri er åpnet døgnet rundt, hele året, så sant verdensveven virker.

I utgangspunktet vil hver hovedutstilling bli liggende i 2 til 3 måneder. Når nye utstillinger lanseres vil tidligere utstillinger fremdeles være tilgjengelige for visning via arkiv over tidligere utstillinger.

Ønsker du å søke om utstillingsplass? Les her om hvordan du søker.

Vi mottar søknader fortløpende. Med søknaden sender du bilder av aktuelle arbeider, og en kort tekst der du sier litt om deg selv og arbeidene dine.

kanin

Bestill billedekatalogen Kraftverk og Stemmer fra Sandviken

Pris kr. 50,-  pr. billedkatalog NO 1 til og med NO 3.
Pris kr. 100,- pr. samleutgivelse tidsskrift/billedkatalog  40/NO 4, 47/NO 5 og  52/NO 6.
Pris kr. 200,- for jubileumsutgivelsen Stemmer fra Sandviken. UTSOLGT! KONTAKT ev. Helse Bergen på postmottak@helse-bergen.no
Pris kr. 100 for samleutgivelsen tidsskriftet Kraftverk nr. 56/Billedkatalogen NO 7, 2017

Bestill bildekatalog
Utgivelse *


Adresse

Fylles ut dersom faktura skal sendes til en annen adresse